به دخت

 
جديدترين مطالب

شناسایی گرایش‌ها

هر یک از دو جنس مرد و زن گرایش‌های خاصّ خود را دارند و این گرایش‌ها در انتخاب نوع هدیه باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین صرف توجه به ارزش مادی هدیه نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه گاهی به مشکلاتی نیز دامن می‌زند. برای مثال ...

تنوع

استفاده از تغییر و تنوع در انتخاب هدیه، به تأثیرگذاری بیشتر هدیه در تقویت گرایش عاطفی همسران کمک می‌کند. تنوع باعث انبساط و شکفتگی خاطر می‌شود؛ به خصوص اگر آن تجدّد و تنوّع در جهت حیات و تازگی زندگی باشد. ویژگی زندگی دنیا، طلب تغییر، ...

تقویت منفی

تقویت منفی، به معنای نیرومند شدن یک رفتار پس از حذف تقویت‌کنندۀ منفی به دنبال آن است. در واقع با حذف عاملی آزارنده همسر که به دنبال رفتار یا گفتار مطلوب صورت گرفته است، آن رفتار یا گفتار را تأیید و تقویت می‌کنیم. مثال زیر ...

تقویت مثبت

در این شیوه هنگامی که زن یا شوهر چیزی می‌گوید یا رفتاری انجام می‌دهد که احساس خوبی در طرف مقابل ایجاد می‌کند، طرف مقابل به صورت کلامی یا غیرکلامی از او قدردانی می‌کند. بر این اساس، علاوه بر آن که نفس هدیه دادن به تقویت ...

صفحه :