به دخت

 
جديدترين مطالب

سرمه دوزی

سرمه دوزی به دوخت هایی اطلاق می ‌شود كه از مفتولهای طلایی ،  نقره و آلياژ های مختلف که به شکل فنری در آمده اند ،برای تزئین سطح پارچه استفاده می گردد. مليله بر خلاف سرمه (نخ های سرمه) قابليت انعطاف ندارد و بر اثر ...

مراحل دوخت سرمه دوزی

۱- رو دوزی ۲- دور دوزی ۳- تو دوزی ۴- زیور دوزی

صفحه :