به دخت

 
جديدترين مطالب

اجازه بعد ازعقد

اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد و بعد پدر آن عقد را قبول نکرد تکلیف چیست ؟ آیا عقد باطل است؟ آیات عظام امام(قدس سره)، تبریزی، سیستانی و نوری همدانی: عقد باطل است و بدون اجرای طلاق می توانند از یکدیگر ...

اجازه پدر پسر

* آیا در ازدواج پسر نیاز به اجازه پدر است؟ همه مراجع: اگر به حد بلوغ و رشد رسیده است نیاز به اجازه و رضایت پدر نیست ولی با وجود آن بهتر است موافقت او را به دست آورد.

ازدواج اجباری

* پدر و مادرم مرا به عقد ازدواج با پسری در آورده اند در حالی که هیچ گونه رضایتی به آن ندارم، تکلیف ازدواج ما چگونه است؟ همه مراجع: رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است و بدون آن عقد صحیح نیست. ...

ازدواج بعد از طلاق

* اگر دختر باکره ای شوهر کند، بدون اینکه با او نزدیکی شود طلاق بگیرد آیا ازدواج با او نیاز به اجازه پدر دارد؟ آیات عظام امام(قدس سره) و سیستانی و نوری همدانی: آری، باید با اجازه او باشد. آیات عظام ...

اجازه پدر

* آیا از نظر تکلیفی بدون تحصیل رضایت پدر دختر، می توان دختر را عقد کرد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، سیستانی و نوری همدانی: باید با اجازه پدر یا جد پدری دختر باشد. آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی ، فاضل ...

رابطه نا مشروع

* با یک دختری ( رشیده ) رابطه نا مشروع داشتم که موجب بی عفتی ایشان گردیده آیا بدون اذن پدر ایشان می توانم با او ازدواج کنم؟ همه مراجع ( به جز آیت الله سیستانی): آری در اینجا اجازه لازم نیست. ...

رضایت قلبی پدر

* اگر پدر دختر نسبت به ازدواج دخترش اظهار رضایت کند ولی از قرائت صیغه عقد بی اطلاع باشد و در جلسه عقد حاضر نباشد آیا عقد جاری شده بدون اطلاع او صحیح است ؟ همه مراجع: اگر هنگام قرائت صیغه عقد به ...

فوت پدر

* دختر باکره رشیده ای که پدرش فوت کرده اجازه چه کسی برای عقد او لازم است ؟ همه مراجع: در ازدواج با دختر باکره – به جز اجازه پدر و یا جد پدری – اجازه فرد دیگری لازم نیست.

مخالفت پدر

* در صورتی که دختر و پسری هم کفو باشند ولی پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد. آیا باز هم رضایت او لازم است ( باید توجه داشت دختر بالغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد )؟ همه مراجع( به جز ...

صفحه :