به دخت

 
جديدترين مطالب

دنیا محل سختی ها

ما انسانها، خواهان راحتی، آسایش و کامجوئی هستیم و از این رو، دنیا را محل برآورده شدن این خواسته ها می دانیم و یا دست کم می خواهیم که چنین باشد. ولذا مرگ خود وعزیزانمان را یک فاجعه و خسارت بزرگ دانسته، از آن ترسان ...

سختی ها اجتناب ناپذیرند

تحمل ناپذیری حوادث، به خاطر این است که از زندگی، انتظار راحتی بدون سختی را داریم و این، ریشه در غیرواقعی بودن شناخت ما از دنیا دارد. آنچه مهارت های مقابله با سختی ها را بوجود می آورد پذیرش این واقعیت است که سختی ها ...

سختی ها برگشت ناپذیرند

یکی از واقعیت های سختی ها، " برگشت ناپذیری " آنهاست. سختی ها براساس تقدیر الهی، شکل می گیرند وتقدیر الهی بر اساس حکمت و مصلحت انسانها رقم می خورد. از این رو، وقتی پدیده ی ناخوشایندی فرا رسد، تا مأموریت خود را انجام ندهد ...

پذیرش موقعیت

امام علی (علیه السلام) با تکیه بر اصل برگشت ناپذیری سختی ها، پذیرش موقعیت را شرط گذر سالم از آن برمی شمرد: همانا گرفتاری ها اهدافی دارند که حتما باید به آنها برسند. پس اگر کسی از شما را به آن، مبتلا ساختند، ...

سختی ها پایان پذیرند

یکی از تصوراتی که ممکن است برخی افراد، در موقعیت ناخوشایند داشته باشند، " پایدار پنداری سختی ها " است. این پدیده ی روانی، ابتدا سختی را برای زمانی هم که وجود ندارد، تثبیت میکند وسپس، همه ی فشار آن در طول زمان را، ...

انتظار گشایش

با توجه به آنچه بیان شد، مسئله ی " انتظار فرج "، معنا می یابد اگر سختی ها پایان پذیرند، پس باید منتظر گشایش بود. انتظار گشایش، نقش بسیار مهمی در کاهش فشار روانی دارد. انتظار فرج، به جهت دمیدن روح امیدواری، خود، فرج ...

صفحه :