به دخت

 
جديدترين مطالب

خرو پف در کودکان

یکی از عوامل مربوط به اختلال خواب کودکان خرو پف کردن است.پژوهشگران دریافته اند که کودکانی که بیشتر خروپف میکننداحتمال بیشتری وجود دارد که در امر یادگیری مشکل داشته باشندخرو پف بلند و مداوم ممکن است نشانی از وقفه خواب باشد که طی ان خواب ...

مشکلات رفتاری شایع کودکان

چالشها و مشكلات رفتاري كودك پيش دبستاني و راه حلها:الف ـ دروغگويي: دروغگويي يكي از رفتارهاي شايع كودكان است كه اغلبف والدين را خيلي ناراحت مي‌‌كند.

صفحه :