به دخت

 
جديدترين مطالب

هماهنگي والدين در تربيت

يکي از مهم ترين مسائل مربوط به تربيت فرزند، هماهنگي پدر و مادر است. تربيت، مانند پرنده اي است که براي پرواز به دو بال نياز دارد. اختلاف والدين در تربيت فرزند (استفاده از تنبيه بدني، سختگيري، حضور در اردوها، محافل مذهبي و ...) کودک ...

راه هاي گريز از دوگانگي تربيت

بررسي اهميت هماهنگ بودن نقش والدين با پدربزرگ و مادربزرگ هاقاب عكس روي تاقچه مثل هميشه، ثانيه شمار زندگي را به سوي سال هاي كودكي اش حركت داد. هنوز عطر كلوچه هاي مادربزرگ به مشام مي رسيد و صداي عصاي پدربزرگ گوش هايش را نوازش ...

صفحه :