به دخت

 
جديدترين مطالب

احكام نذر(1)

معناي نذر: نذر يعنى انسان، بر خود واجب كند كار خيرى را براى خدا بجا آورد. يا كارى كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد.

احكام نذر(3)

مواردي كه نذراعتبارشرعي ندارد: اگر نذر كند به زيارت يكى از امامان معصوم(عليه السلام) مثلا به زيارت حضرت امام حسين(عليه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگرى برود، كافى نيست. و اگر بر اثر عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او ...

چگونگي ادای نذر

(ساقط شدن نذز از گردن):اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند روز اوّل ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد و يا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز و يا بعد ...

صفحه :