به دخت

 
جديدترين مطالب

متن تصويب شده مجلس درسال90

پس از اینکه مجلس در جریان بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده، این مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز نهایتاً مواد مذکور را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کرد.

متن پيشنهادي دولت درمورد لايحه خانواده درسال86

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

صفحه :