به دخت

 
جديدترين مطالب

معاشرت با دوستان

معمولاً هر کسی قبل از ازدواج و تشکیل خانواده دوستانی دارد که با بعضی از آن‌ها صمیمی و نزدیک است. حال چه باید کرد؟ آیا پس از ازدواج با آن‌ها باید قطع رابطه کرد؟ یا راه دیگری می‌توان پیش گرفت؟آنچه مسلم است با ازدواج، مسؤولیت ...

صفحه :