به دخت

 
جديدترين مطالب

مواردی که رعایت قبله مستحب است

1. در حال قرائت قرآن 2. در حال ذکر 3. در حال تعقیب نماز 4. در حال سجده ی شکر 5. در حال سجده ی واجب قرآن 6.بطور کلی در حال نشستن منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

مواردی که رعایت قبله واجب است

برای موارد زیر حتما باید رو به قبله قرار گرفت 1. نمازهای واجب یومیّه و قضای آنها و نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده و همچنین تمام نمازهای واجب و اما نمازهای مستحبی در غیر حال راه رفتن و سواری، رعایت قبله شرط صحت ...

معنای قبله

"قبله" در لغت به معنای جهت است زیرا نماز گزار در مقابل آن می ایستد. و قبله در نماز یعنی اینکه نمازگزار رو به کعبه بایستد و نمازش را بخواند. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

قبله

1- خانه کعبه، که در شهر مکّه و در مسجدالحرام قرار دارد، «قبله» است و نمازگزار باید رو به آن نماز بخواند. 2- کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‌خواند، کافی ...

صفحه :