به دخت

 
جديدترين مطالب

خون بیش از ده روز

• اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه‌های حیض باشد یا نه. در غیر این صورت حکم تفاوت ...

خون کمتر از عادت

• زنی که عادت ماهانه او مثلاً هفت روز است، اگر در یک ماه کمتر از هفت روز (مثلاً 4 روز) خون ببیند و سپس پاک شود و نداند پیش از تمام شدن روز دهم خون خواهد دید یا نه، آیا باید غسل کند، یا ...

عادت عددیه

• عادت عددیه چیست؟ همه مراجع: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد؛ چنین زنی دارای «عادت عددیه» است؛ مانند این که در ماه نخست از روز اول تا ...

عادت وقتیه و عددیه

• عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایی که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنی دارای عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند این که ...

عددیه با کمتر از ده روز

• اگر زنی که تنها عادت عددیه دارد و در کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: همه‌اش حیض محسوب می‌شود. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی حسینی، انتشارات ...

عددیه با بیشتر از ده روز

• زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزی، صافی گلپایگانی ، فاضل لنکرانی و وحید خراسانی): اگر خون‌ها یک جور است، باید از روزی که خون دیده، به شماره روزهای عادتش حیض و ...

صفحه :