به دخت

 
جديدترين مطالب

نكاتي در عكاسي

عكاساي خوب هم بخاطر رعايت تكنيكهاي عكاسي و هم براي رعايت نكات ظريفه كه عكاساي خوبي هستند. عكس هاي با ارزش زيادي به خاطر تكنيك ضعيف ضايع مي شن در اينجا چند نكته ياد آوري مي شه كه در زمان گرفتن عكس بهتره مورد ...

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت اول)

  احتمالاً در مورد دوربين هاي ديجيتالي كه همه كار مي كنند، بسيار شنيده ايد. فقط كافيست دكمه اي را فشار دهيد و به طور اعجاب آوري عكس هاي زيبايي خلق كنيد. آياهر چه دوربين بهتري داشته باشيد عكسهاي بهتري نيز خواهيد داشت.؟ شايد اين گونه ...

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت دوم)

3ــ درخشش در تصاوير گرفته شده در فضاي آزاد يكي ديگر از قابليتهاي باارزش دوربين ديجيتال كه مورد توجه قرار نگرفته است، قابليت انتخاب فلاش دوربين است. يعني شما به عنوان عكاس حتي در هواي آفتابي و در نور زياد مي توانيد با فلاش عكس بگيريد. ...

صفحه :