به دخت

 
جديدترين مطالب

مفهوم لجاجت

لجاجت، به معنای تکرار عمل و ادامه دادن آن در موردی است که مطابق میل طرف مقابل نباشد و با میل و خواست او مخالف باشد. از مصداق‌های لجاجت، ادامه دادن عمل پس از بازداشته شدن از آن و تکرار کلام پس از انزجار شنونده ...

زیاده‌روی در سرزنش همسر

گاه یکی از همسران که خصلت‌ها یا رفتارهای نامطلوبی را در طرف مقابل می‌بیند، برای رفع این مشکل، می‌کوشد به گونه‌ای او را از این صفت زشت آگاه سازد تا همسرش آن حالت یا رفتار را ترک کند. دغدغۀ اصلاح رفتار همسر، دغدغه‌ای به جا ...

جهالت

اولین زمینه و عامل لجاجت، نادانی است. فرد لجوج از روی ناآگاهی دربارۀ زشتی این صفت و آثار و پیامدهایی که به دنبال می‌آورد، تنها راه مواجهه با رفتار نادرست همسر را لجبازی با او تشخیص می‌دهد و می‌کوشد از این راه آتش خشم خود ...

صفحه :