به دخت

 
جديدترين مطالب

احکام قیام

1- واجب است قبل از گفتن تکبیره الاحرام و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیر را در حال قیام گفته است. 2- قیام پیش از رکوع یا متصل به رکوع بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود، ...

چیزهایی که در قیام واجب رعایتش واجب است

1.به فتوای بیشتر فقها و امام قدس سره باید در موقع ایستادن، هر دو پا روی زمین باشد ، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد اگر چه مستحب است سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد. ...

انواع قیام

الف- قیام واجب 1.قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام واجب است قبل از گفتن تکبیر و بعد از ان مقداری بایستد تا یقین کند که در حال ایستاده تکبیر گفته است. 2.قیام در حال قرائت(در حال خواندن حمد و سوده و تسبیحات اربعه)؛

قیام

قیام یعنی ایستاده بودن، که در بعضی موارد، از ارکان نماز است و ترک آن نماز را باطل می‌کند ولی افرادی که نمی‌توانند ایستاده نماز بخوانند، می توانند نشسته رو به قبله نماز بخواند، و اگر نشسته هم نتوانند نماز بخوانند، باید خوابیده نماز بخواند ...

صفحه :