به دخت

 
جديدترين مطالب

معرفي پائلو کوئلیو

پائلو کوئلیو در سال 1947 میلادی در کشور برزیل در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش، مهندس بود و مادرش خانه‌دار. در سنین نوجوانی و جوانی احساسات ضدمذهبی شدیدی داشت. از هفده سالگی به بعد سه بار در بیمارستان روانی بستری بوده است. ...

تحليل كتاب بريدا

پائولو کوئلیو به دنبال تجربه هایی که پیدا کرد ، در سن 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته هایی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرتی جهانی را به دنبال داشت . اکثر کتاب های کوئلیو ...

تحليل كتاب زهير

پائولو کوئلیو به دنبال تجربه هایی که پیدا کرد ، در سن 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته هایی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرتی جهانی را به دنبال داشت . اکثر کتاب های کوئلیو ...

تحليل كتاب كيمياگر

پائولو کوئلیو به دنبال تجربه هایی که پیدا کرد ، در سن 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته هایی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرتی جهانی را به دنبال داشت . 

تحليل كتاب والكري

پائولو کوئلیو به دنبال تجربه هایی که پیدا کرد ، در سن 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته هایی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرتی جهانی را به دنبال داشت . اکثر کتاب های کوئلیو ...

تحليل و بررسي-ترويج مستی و باده نوشی

کوئلیو درفرازهای مختلف در آثارش میخانه ، مست کردن ، باده نوشی ، پیاله ، شراب ، الکل و میکده را پیش می کشد . گویا اگر از ویسکی و جام سخن نگوید ، اندیشه هایش به انجام نمی رسد . مهارت او در نویسندگی ...

تحليل و بررسي-شيوه تمثيل و قصه گويی

مهم ترین مساله ای که از سوی کوئلیو مطرح می شود ، زبان داستان و رمان است . مناسب است  در این جا نگاهی  قرآنی داشته باشیم . مساله ی قصه در  قرآن  به صورت کاملا" جدی  ومهم مطرح است .  اگر به قرآن که ...

تحليل و بررسی -استفاده از مواد مخدر و توهم زا

سابقه ی استفاده ی فراوان و افراطی از انواع مواد مخدر ، مواد توهم زا ، مشروبات الکلی که هنوز هم ادامه دارد و افکار مارکسیستی ، نقاط تاریک زندگی کوئلیو محسوب می شود و هرگز زدوده نخواهد شد .

تحليل و بررسي-ترويج خودکشی و نهيليسم

پائولو کوئلیو برای قهرمان های داستان های خویش ، انجامی خوش در نظر دارد و آن خودکشی است . او روش های مختلفی را برای این امر پیشنهاد می دهد ، نظیر خوردن قرص ، خودکشی با گلوله ، پریدن از بالای یک ساختمان بلند ...

صفحه :