به دخت

 
جديدترين مطالب

فرزند صالح

خداوند هر چه را برای بنده اش بخواهد به مصلحت دنیا و آخرت بنده است وبنده نسبت به حکمت وعدالت واراده اوباید تسلیم باشد، کسی را عقیم قرار داده به کسی دختر می دهد، به کس دیگری پسر عنایت می کند دردامان مادری دو قلوئی ...

توصیه‌های عمومی برای تمام دورۀ بارداری

1.  همیشه باوضو باشید.      2. شب‌ها به آیینه نگاه نکنید.      3.با کوشش تمام از گناهان کبیره بپرهیزید.      4.تا می‌توانید مستحبات را انجام دهید.

توصیه‌های مخصوص هر ماه

توصیه‌های عبادی- تغذیه‌ای در ایام بارداری توصیه‌های مخصوص هر ماه  ماه اول بارداری اعمال و اذکار 1.      نمازهای یومیه را در اول وقت به جای آورد و پیش از نماز، حتماً اذان و اقامه بگوید و هنگام گفتن اذان و اقامه، دست را روی ...

بایدها و نبایدهای دوران بارداری

شما مادرانی که به سرنوشت فرزند خود علاقه‌مندید و می‌خواهید انسان سعادتمندی را تحویل جامعه دهید، به این وظایف و هشدارها توجه فرمایید:      1- از گناه و کارهای زشت دوری کنید. گناه، سمّ مهلکی است که باعث تخریب و آلودگی روح و ...

صفحه :