به دخت

 
جديدترين مطالب

این جا دنیاست!

بسیاری از متون دینی ما، به تبیین ماهیت دنیا پرداخته اند. هر چند زندگی انسان، محدود به دنیا نیست، اما ما انسان ها، اکنون دراین دنیا  زندگی می کنیم و شرط موفقیت در زندگی، این است که شرایط زندگی در دنیا را درک کنیم. ...

دنیا گذرگاه موقّت است، نه خانۀ دائم!

نسبت میان ما و دنیا چیست؟ اگر انسان را موجودی بدانیم که دنیا، انتهای زندگی او باشد و بشر، ظرف دیگری برای زندگی نداشته باشد و اگر دنیا را جایگاهی بدانیم که برای خود اصالت دارد و کمالش در فراهم بودن نعمتهایش باشد، در ...

دنیا ناپایدار است

وقتی کشتی بخواهد در ساحل، پهلو بگیرد لنگر می اندازد و آن را به محلی محکم و ثابت می بندند. کشتی زندگی نیز همین گونه است. اگر می خواهید زندگی موفق و رضایت بخشی داشته باشید باید به چیزی و جایی دل ببندید که ...

دنیا ناچیز است

اگر انسان، چیزی را بسیار مهم بداند، به خاطر به دست نیاوردن و یا از دست دادن آن به شدت غمگین واندوهگین می گردد. لذا کسی که دنیا و بهره های دنیا را بزرگ بشمارد، تحمل فقدان آن را ندارد. اما این تصور، مطابق ...

دل بسته نباش؛ آسوده باش

برای رضایت بخش کردن زندگی لازم نیست دنیا را تغییر دهیم و یا دنیای دیگری را آرزو کنیم و بیافرینیم می توان در همین دنیای ناپایدار راحت زندگی کرد؛ به شرط آن که راه آن را بدانیم و یکی از راه های آن دل ...

دنیا را پلی بدانیم که از آن می گذریم و دیگر به آن باز نمی گردیم

امام صادق(علیه اسلام) یکی ازموعظه های لقمان به فرزند ش را این چنین نقل می کند: دنیا را همانند پلی بر نهری بدانید که از آن می گذرید و آن را ترک مکنید و تا پایان روزگار، دیگر به آن برنمی گردید. برای کسی ...

دنیا را مثل یک خواب خوش بدانیم

دنیا را همانند منزلی قرار ده که در آن فرود آمدی، سپس از آن کوچ کردی، یا همانند مالی قرار ده که در خوابت آن را یافته ای و چون بیدار شدی، چیزی از آن را با خود ندیدی. همانا من این را به ...

خود را دراین دنیا مسافر بدانیم

سفر، وسیله است نه هدف و زمان آن، کوتاه است نه دائمی. از این رو با این که سفر، ناملایماتی دارد، اما برای رسیدن به مقصد و به جهت موّقتی  بودن آن  تحمل می شود. اگر انسان، دنیا را یک «سفر» و خود را «مسافر» ...

خود را غریب یا رهگذر بدانیم

اگر انسان، خود را در این دنیا غریب و نا اشنا و رهگذری بداند که لحظاتی را در ان سپری می کند، نا ملایمات و سختی های آن را آزار دهنده نمی بیند. پیامبر خدا (صل الله علیه و آله) در این باره می ...

خود را میهمانی بدانیم که باید از خانۀ میزبان، کوچ کند

کسی که در دنیا، خود را «مهمان» و مال را «عاریه» بداند، نه نسبت به مدت اقامت در دنیا نالان می شود و نه نسبت به آنچه ندارد یا از دست داده، شکایت می کند.  

خود را همانند مستاجری بدانیم که باید از خانه استیجاری کوچ کند

کسانی از ناملایمات دنیا رنجور می شوند که آن را خانه خود و منزلگاه همیشگی شان پنداشته اند و از این واقعیت، غافلند که خانه دنیا موقتی است و ما هیچ مالکیتی نسبت به آن نداریم. کسانی که به واقعیت توجه دارند، در برابر ...

صفحه :