به دخت

 
جديدترين مطالب

آداب و مستحبّات ولادت فرزند

- شستن نوزاد بعد از تولد و غسل دادن وی برای رضای خدا. - اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ. در احادیث و روایات است که این عمل موجب دوری شیطان و نرسیدن ترس به فرزند می گردد. - مالیدن ...

ولادت فرزند

بعد از تولد، تماس سریع نوزاد با مادربسیار مهم است. این تماس بهتر است کمتر از نیم ساعت بعد از زمان زایمان انجام شود. این رابطه اولیّه چندین اثر مهم دارد؛ مانند تحریک شیر دهی مادر، برقراری روابط عاطفی بین نوزاد و مادر، انتقال میکروب ...

صفحه :