به دخت

 
اشتغال و انتخاب همسر

مسائل مربوط به اشتغال که در انتخاب همسر نقش دارد

یکی از عواملی که در همسرگزینی باید مورد توجه قرار گیرد ، نوع شغل است . نگرش دختران و پسران در مورد شغل همسر آینده خود بخشی از فرایند مهم ازدواج می باشد .

نگرش دختران نسبت به شغل آینده همسر خود

در ارتباط با شغل شوهر اغلب موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد : نوع شغل ، محل شغل ، میزان درآمد و سطح شغل .

دخترانی هستند که به سطح شغلی اهمیت می دهند . از نظر آنان نوع شغل مهم نیست . آنها همیشه مهندس ، دکتر ، حقوق دان و مشاغلی را می پسندند که از نظر وجهه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند حتی اگر درآمد بالایی هم نداشته باشند .

برای گروهی از دختران سطح شغلی مطرح نیست ، آنان همسری می خواهند که امکانات رفاهی آنان را فراهم کند و درآمد زیادی داشته باشد .

بعضی نیز درآمد و سطح شغل برایشان مهم نیست ، ولی مایلند شوهرشان شغلی داشته باشد که تمیز و مرتب باشد و شغل هایی مانند مکانیکی ، بنّایی ، نقاشی ، کارگری ، گچ کاری را دوست ندارند .

زنان شاغلی هم هستند که مایلند شوهرشان در حوزه شغلی خود آنان کار کند . به عنوان مثال اگر زن معلم باشد مایل است شوهرش دبیر یا استاد باشد یا اگر پرستار است ، شوهرش پزشک باشد . نکته قابل توجه این است که بیشتر زنان مایل نیستند شوهرشان از نظر سطح شغلی پایین تر از آنان باشد .

بعضی از دختران تحت تأثیر برنامه های تلویزیون و سینما ، شوهر هنرمند می خواهند .

گروهی از دختران از شغل هایی که لباس خاصی دارند ، مانند نظامی ، روحانی ، پزشک و امثال آن خوششان می آید و تحت تأثیر لباس مبادرت به ازدواج می کنند .

برای گروهی از دختران هم شغل شوهر مهم نیست و به سایر عوامل موثر در ازدواج از جمله مسائل دینی ، اخلاقی ، فرهنگی و غیر آن توجه بیشتری دارند . در این ارتباط نیز موارد زیر قابل ذکر است :

بعضی از مردان تمایلی به اشتغال همسرشان در خارج از خان ندارند و به دنبال فردی هستند ه خانه دار بوده ، وقت و انرژی خود را در سر و سامان دادن به زندگی و تربیت فرزندان شایسته و کارآمد صرف کند و روی این مسأله به قدری تکیه دارند که آن را جزء شرایط ازدواج خویش قرار می دهند .

مردانی نیز هستند که می خواهند همسر آنان شاغل باشد و نظر اصلی شان از این اشتغال کسب درآمد است که کمک هزینه خانه باشد .

برخی از مردان کسب درآمد و گرفتن حقوق برایشان مهم نیست ؛ هدف آنان از اشتغال همسر در خارج از خانه آن است که با جامعه ارتباط داشته و اجتماعی تر باشد و از زن خانه دار به عنوان زن عقب افتاده و منزوی یاد می کنند .

مردانی هستند که مایلند همسرانشان فقط در کارهای آموزشی آن هم در ارتباط با دختران کار کنند ، مثل آموزگاری یا دبیری مدارس دخترانه .

برای گروهی از مردان نوع کار همسرشان مهم نیست ، ولی تمایل دارند که همسرشان در کارهای نیمه وقت شاغل باشد که به کار خانه نیز برسد .

بعضی از مردان مایلند همسرشان در محیط کار خود آنان شاغل باشد ، مثلاً اگر خودش پزشک است همسرش پرستار یا ماما باشد .

 

بعضی از مردانی زنانی را می خواهند که علاوه بر خانه داری در خانه ، در محلی نزدیک خانه به کار دیگری نظیر خیاطی یا آرایش گری اشتغال داشته باشد .

با توجه به آنچه ذکر شد دختران و پسران جوان لازم است قبل از ازدواج با محاسن و معایب شغل همسر آینده شان بیشتر آشنا شوند و به این نکته توجه داشته باشند که بعضی شغل ها پردرآمدند و برخی کم درآمد .

لازمه بعضی شغل ها غیبت های طولانی ، سفرهای کاری و دوری از خانه است ؛ مانند : رانندگی کامیون ، نظامی گری ، خلبانی و ... .

لازمه بعضی از شغل ها عدم امکان نظافت کامل و یا بوی نامطبوع بدن است ؛ مانند : مکانیکی ، کارگری ، آشپزی ، کشاورزی ، دام پروری و امثال آن .

لازمه بعضی از شغل ها شب کاری است ؛ مانند : پرستاری ، پزشکی ، نظامی ، کارگری در بعضی از کارخانه ها و ... .

لازمه بعضی از شغل ها هم حضور بیشتر در منزل و کار در منزل است ؛ مانند : نویسندگی ، پژوهش گری، و ... .

بنابراین دختران جوان به هنگام ازدواج باید در مورد شغل خواستگار خود و لوازم آن خوب تحقیق کرده و فکر کنند ، اگر دیدند که می توانند با لوازم و مشکلات ناشی از کار همسرشان کنار بیایند اقدام کنند و پس از ازدواج نیز تلاش کنند خودشان را با وضع موجود وفق دهند . آقایان هم لازم است به لوازم اشتغال همشسرانشان آگاه باشند و بدانند که همسر شاغل نمی تواند مثل سایر خانم ها به امور منزل و فرزندان رسیدگی کند و طبعاً کوتاهی های در این زمینه خواهد شد . بنابراین خود آنها نیز باید در کارهای منزل کمک کنند و زمینه آرامش و استراحت کافی را برای همسرشان فراهم کنند .


92/4/26
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :