به دخت

 
کاشت سبزه

زمان مناسب برای کاشت سبزه گندم : جهت سبز کردن گیاه گندم شما باید از روز 20 اسفند ماه یعنی 10 روز قبل از عید جهت سبز کردن این گیاه اقدام نمایید.

 

زمان مناسب برای کاشت سبزه عید ماش :ماش نسبت به گندم کمی طول می کشد تا سبز شود شما حداقل برای شبز کردن گیاه ماش به 12 روز وقت نیاز دارید یعنی مناسب ترین موقع جهت سبز کردن گیاه ماش روز 18 اسفند خواهد بود                                                                                                                   

بهترین زمان برای سبزه عدس: سبزه عدس بیشترین مدت زمان را برای سبز شدن نیازمند است و برای سبز شدن به 15 روز وقت نیاز دارد از این رو شما بهتر ازست از روز 14 یا 15 اسفند براسسبز کردن دانه عدس اقدام نمایید.                                                                                                                   

زمان گذاشتن سبزه شاهی و خرفه : گیاهان شاهی و خرفه سریع تر از همه سبز می شوند از این رو شما فقط 10 روز و نه بیشتر برای سبز کردن شاهی و خرفه  وقت نیاز دارید

زمان مناسب برای کاشت سبزه یونجه : یونجه نیز یکی از دانه های مناسب جهت سبز کردن است مدت زمانی که طول می کشد تا دانه یونجه به اندازه ی کافی رشد نماید تنها 10 روز می باشد یعنی بهترین زمان جهت سبز کردن یونجه روز 24 اسفند خواهد بود.                                                                                                                    

زمان مناسب برای کاشت سبزه شنبلیله : شنبلیه نیز یکی از گیاهانی است که برای جوانه زدن نیاز به زمان زیادی ندارداین گیاه جهت جوانه زدن فقط به 2 الی 3 روز فقط زمان نیاز دارد این گیاهجهت رشد مناسب تا روز 13 ام تنها به 14 روز وقت وقت نیاز دارد.   

زمان مناسب برای کاشت سبزه ارزن : ارزن هم یکی از گیاه های محبوب برای شبزه انداختن است این گیاه طی 4 روز جوانه میزند و بهترین زمان برای رشد این سبزه تا روز 13 ام تنها 14 روز قبل از عید می باشد.

الف- دانه های که باید حدود ۶ تا ۸ ساعت خیس کنید: یونجه ( مدت جوانه زدن : ۶-۵ روز ) شنبلیله ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز ) تربچه ( مدت جوانه زدن : ۵-۴ روز ) کنجد ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )

ب- دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس کنید: نخود ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز ) عدس ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز ) ماش ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز ) سویا ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز ) آفتاب گردان ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز ) گندم ( مدت جوانه زدن : ۳-۲ روز ) چاودار ( مدت جوانه زدن :۳-۲ روز ) ارزن ( مدت جوانه زدن :۴-۳ روز )

 

 1394/12/18

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :