به دخت

 
وقت پول خرج کردن رسیده؟

رسم دیرین آن است که مردان، با عرق جبین و کار و تلاش بسیار، در خارج ازکلبه مهراگین، روزی را به شما برسانند، تا در این روزگار سخت و خشن، شرمندهاهل و عیال خویش نباشند؛ بنابراین، مدیریت، در دارایی خانواده، گذشته ازاین که امری انسان دوستانه است، واجب نیز خواهد بود.رعایت حال یکدیگر، دراین کارزار، روابط را آبستن عواطفی پایدار می کند که سالیان سال، به آن محتاحید!

 قناعت، صرفه جویی، تدبّر و تأمل در مخارج زندگی و سامان بخشی بهنیازهای روزمره، آسایش جمعی به دنبال می آورد. پس، بکوشید، مشکلات کوچکمدیریتی، شیرینی روابط شما را به تلخی نکشاند و خدنگ و نیرنگ دشمن دیرینهانسان، شادی و شادکامی را از لبان مسرورتان نرباید!بانوان، کانون گرم خانهرا با نظم و ترتیب و قناعت و ... گرم کنند که مدیریت این مجموعه، زیبنده وبرازنده آنان است؛ هر چند، باید، دستان یاری رسان مردان نیز، در اینسامانه، به همکاری و یاوری بشتابد.در این راستا توصیه می شود:

** سعی کنید،موازنه ای معقول و منطقی، بین دخل و خرج ایجاد کنید؛ اگر بر اساس توسعهطلبی های برخی همسران یا مهار نکردن مخارج غیرضروری، این موازنه به همبخورد، یا در امر درآمد و مخارج زندگی حسابگری و انطباق و همسویی نباشد، درخانواده، ناهنجاری های رفتاری پیش می آید.

** لازم است، زن و شوهر، بهتناسب توانایی مالی خود، لیستی از چگونگی اختصاص پول به جنبه های مختلفزندگی تهیه کرده و براساس آن عمل نمایند، همچون برنامه زیر:

اجاره خانه 25% حقوق

 خوراک 25 تا 35%

کفش و لباس 6 تا 10%

. آب، بر ق و تلفنو گاز 5%

مسافرت و تفریح 10%

مخارج میهمانی ها و هدایا 20%

پیشامدهای غیر منتظره 10%

مهم، داشتن برنامه و اندازه گیری در مخارج زندگیاست و برنامه فوق، یک نمونه است و می توان آن را به گونه ای دیگر تنظیمکرد.** همه در آمد شما، مال شما نیست؛ روزی خانواده است. ثبات زندگی به حسنتقدیر است؛ بنابراین، به میزان توسعه روزی، باید، برای خانواده توسعهداد.پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) در این می فرماید: از ما نیست کسی کهبه او توسعه داده شود و او بر خانواده اش سخت گیری کند.** خرج های روزمرهرا بنویسید تا در محاسبه ای که بر مخارج زندگی می کنید، بخش های اضافی آنرا کم کنید.برای جلوگیری از ولخرجی و خرج های بیهوده، کم تر پول همراهبردارید؛ زیرا، فقط، در این صورت است که از خرید چیزهای غیر ضروری صرف نظرخواهید کرد.** اگر همسرتان، عاقل و با تدبیر است؛ درآمدهای خود را نزد اوبگذارید و با هماهنگی او مخارج زندگی را تنظیم کنید و اگر تدبیر لازم را درتنظیم مخارج زندگی ندارد، خود، با برنامه ریزی صحیح، مخارج خود را طبقدرآمدتان تنظیم کنید.** در هر شرایطی، قسمتی از درآمد خود را پس اندازکنید. ** از چشم و هم چشمی های مادّی به شدّت بپرهیزید. ** برای خریدهای مهم زندگی، با اهل خبره مشورت نمایید تا در صورت داشتنتوان مالی، جنسی مرغوب بخرید.حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: هر کس بااهل خبره مشورت کند در عقل و دانش آن ها شرکت می جوید.ولی گاهی اوقات همهاین مسایل مورد توجه نسبی قرار می گیرد ولی باز هم مشکلات مالی ایجاد میشود. در این شرایط واقعا باید چه کار کرد؟وقت پول خرج کردن رسیده؟در ادامه یک نمونه حل اختلافات مالی و اقتصاد برای تان می آوریم

سارا و بهروز 10 سال از زندگی مشترک شان می گذرد و دارای دو دختر دوستداشتنی هستند. اخیرا آنها صاحب خانه شده اند ولی اقساط مربوط به تامین اینخانه، ان قدر زیاد است که فشار مالی زیادی به بهروز وارد می اورد. آنهاباید ببینند که چگونه می توانند فشار مالی شان را کم کنند. سارا احساس میکند باید دوباره سرکار بازگردد اما بهروز که از اشتغال مادرش در گذشتهخاطره خوبی ندارد دوست دارد سارا بالای سر دختران باشد.

مرحله اول. احتراممتقابل:

سارا و بهروز باید به نظر هم احترام بگذارند.

سارا: فکر می کنی اگرسر کار بروم چه ضربه ای به دخترامون بخوره؟

بهروز: دوست ندارم وقتی به خانه میام خانه خالی باشه و سرنوشت بچه ها مثل سرنوشت خودم بشه.

سارا: کاری پیدامی کنم که زودتر از تو و بچه ها به خانه برسم.

بهروز: تابستانها چطور؟

مرحلهدوم. مشخص کردن مشکل واقعی. گفتگوی روشن و صریح سارا و بهروز نشان می دهدکه اشتغال سارا شان بهروز را زیر سوال می برد

سارا: فکر می کنم مشکل واقعیمنیت تو باشه. اگر سر کار بروم احساس می کنی نمی تونی ما را تامین کنی.

بهروز: احساس می کنم وظیفه منه که پول دربیارم، بچه ها را تامین کنم و خانهبخرم.

سارا: احساس می کنم وظیفه تو به عنوان پدر و همسر اینه که قدریبیشتر در خانه حضور داشته باشی.

مرحله سوم. یافتن زمینه های مورد توافق. سارا و بهروز هر دو قبول دارند که باید وضعیت مالی خود را بهتر کنند ولی نه به بهای خراب شدن زندگی خانوادگی شان. مرحله چهار. مشارکت متقابل.

مشکل آنها راه حلهای مختلفی دارد. مهم این استکه راه حل مورد نظر چقدر انها را درگیر می کند.

سارا: چطوره دنبال کاریبگردیم که بتونیم ان را در خانه انجام بدیم به این ترتیب می تونیم پول دربیاریم و در کنار هم باشیم.

بهروز : نمی دونم منظورت چه کاریه؟

سارا: همسایه بالایی در خانه جعبه های فانتزی درست می کنه. مادر یکی از بچه هایمدرسه دخترها، دوره کیف دوزی سنتی دیده ودر خانه مشغوله و از فروشش همراضیه. فکر می کنم از این نوع کارها زیاد باشه.

بهروز: فکر می کنم باید کاریرا شروع کنیم که از ابتدا پول زیادی نخواهد.

سارا: از فردا شروع می کنم بهاطلاعات جمع کردن. اگر کار خوبی پیدا کردم به تو تلفن می کنم. با برخورد منطقی و صادقانه با مشکلات مالی زندگی تان، قطعا می توانید برایرفع آنها راه حل های خارق العاده ای بیابید

 1394/12/10
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :