به دخت

 
انحراف جنسی(2)

 

بوسیدن و در آغوش گرفتن کودکان نامحرم پس از سن نامعین

اگرچه اسلام به محبت کردن، بوسیدن و نوازش کردن بچه ها سفارش می کند، این رفتار را پس از سن معین از سوی افراد نامحرم منع می کند.

رسول گرامی اسلام (ص) فرموده اند: " هنگامی که دختر به شش سالگی رسید، پسر او را نبوسد و وقتی که پسر به سن هفت سالگی رسد، زن او را نبوسد."

همچنین امام رضا (ع) فرموده اند: " هنگامی که دختر به سن شش ساگی رسید، دیگر نامحرم مجاز نیست که او را ببوسد و یا در آغوش بگیرد."

 

پوشش نامناسب محارم

گاه محارم از جنس مخالف یا والدین، به صورت عریان یا نیمه عریان و مهیج در برابر کودک ظاهر می شوند. این تصور نادرست است که چون اعضای خانواده با آن محرم هستند پس هیچگونه محدودیتی از جهت پوشش ندارند. فقط زن و شوهر هستند که هیچ محدودیتی در دیدن اعضای بدن ندارند و بقیه محارم باید از نگریستن به اعضا و اندام های جنسی و خاص بپرهیزند.حتی به مادران توصیه می شود که غیر از اعضای خاص که پوشاندن آنها از فرزندان واجب است، قسمت های تحریک کننده بدن خود را نیز بپوشاند.

این مسئله درباره مادر و پسر، پدر و دختر توصیه می شود و همچنین باید از پوشیدن لباس های بدن نما، چسبان و تنگ که مهیج و حساسیت برانگیز است پرهیز شود. رعایت نکردن این مسئله ممکن است سبب بلوغ زودرس شود و زمینه انحراف جنسی کودک را در آینده فراهم سازد.

در نتیجه در این گونه موارد آراستن زن برای شوهر و جلوه نمودن برای او که در کانون خانواده مورد تاکید است باید در خلوت و عدم حضور کودک انجام پذیرد.

مشاهده عکس و فیلم مستهجن

صحنه های فیلم در ذهن و روان کودک باقی می ماند و او را به سوی آزمون، تجربه و تکرار آنچه دیده است سوق می دهد. شرکت در مجالس مختلف، پارتی ها و عروسی های بدون حد و مرز، استفاده نادرست از اینترنت و ماهواره و دیدن صحنه های مستهجن و ... از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در انحراف جنسی کودکان به شمار می آید.

محیط بی بند و بار

برخی تصور می کنند آزادی بی بند و بار فرد در محیط بدون قید و شرط در مسائل جنسی سبب می شود که کودک و انسان مشکلی در این زمینه نداشته باشند، این تصور نادرست است زیرا حیات آزاد و جنگلی، استحمام پدر و مادر با پسر و دختر و به صورت برهنه و نادیده گرفتن شرم و حیا و ایجاد محیط بی بند و بار سبب تشدید تمایل جنسی کودک و نو به نو شدن آن می گردد. این کار علاوه بر آلودگی های فراوان، سبب بلوغ زودرس می شود که آفتی ناگوار برای خانواده و اجتماع خواهد بود.

تجربه ها نشان می دهد، در خانواده ها و محیط های دارای ضوابط و قانون، لرزش ها و عوارض ناگوار کمتر به چشم می خورد و کودکان مراحل رشد خویش را به طور طبیعی می گذرانند.

 

 

1394/10/23

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی مادرونه، انحراف جنسی، روابط، پدر و مادر، اینترنت، ماهواره، مستهجن ,


نام شما : ایمیل دوست شما :