به دخت

 




معرفی کتاب/دخترم تو بالغ شده ای

مجموعه اطلاعات پزشکی و بهداشتی، احکام شرعی و اخلاقی مناسب دوره بلوغ دختران

مؤلف: منیژه قنائیان

 

"توجه و رسیدگی عاطفی و جسمی به دخترانی که در آستانه ی بلوغ قرار می گیرند زمینه مهمی برای پرورش زنان و مادرانی سالم در آینده ای نه چندان دور است.

اما امروزه همه اولیا به خوبی متوجه این مسئله شده اند که حیای کاذب دختران در محیط خانه بستر اعتماد آنان را به افرادی خارج از خانه ایجاد می کند. قطعا هیچ مادر یا پدری حاضر نیست فرزندش اطلاعات مهم این دوره را به شکل غلط و یا ناقص از زبان دوستان و یا افراد نا آشنا بشنود.

... اولیا عزیز باید بدانند صرف داشتن اطلاعات برای دختر شما کافی نیست و مهمترین اصل برای سلامت دوران بلوغ فرزندتان، وجود رابطه ای توأم با اعتماد و آرامش و صمیمیت با آنهاست.

اولیا می توانند امکانات و لوازم بهداشتی را همراه با منابع اطلاعاتی مناسب در اختیار فرزندشان قرار دهند و زمینه ی ارتباطی را با او طوری ایجاد کنند تا هر سوال یا مشکلی که برای دخترشان ایجاد شد، اولین محرم و دوست را اولیاء خود بدانند.

کتاب "دخترم تو بالغ شده ای" می تواند مقدمه ی خوبی برای آغاز این رابطه باشد..."

اینها تنها بخشی از قسمت "سخنی با اولیاء" کتاب " دخترم تو بالغ شده ای" بود که برایتان آورده ایم.

1394/10/23

 




ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی دختر , دوره بلوغ , کتاب , بالغ ,


نام شما : ایمیل دوست شما :