به دخت

 
معرفی کتاب

"بازی را جدی بگیرید" بازی و اسباب بازی.

نوشته علی محمد صالحی

 

 

 

 

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فصل نخست این کتاب روان شناسی بازی، فواید و کارکردهای آن، نقش بازی در رشد اجتماعی و رشد عاطفی کودک، رشد جسمی و ذهنی کودک، نقش آن در آموزش و یادگیری و ... مطرح می کند. فصل دوم نیز به تارخ پیدایش اسباب بازی، کارکردهای آشکار و پنهان آن و انواع اسباب بازی و ... پرداخته است. در نهایت فصل سوم نیز نکته هایی کلی و کاربردی را بازگو کرده است.

مقدمه کتاب:

بازی مقدمه ای برای عمل جدی و هدفمند است. در بازی است که کودک به توانایی های خود در براقراری ارتباط با دیگران و قدرت زبانی، عقلی و جسمی نهفته در وجودش پی می برد. نیز حین بازی است که کودک از ویژگی های اشیای پیرامون خود شناخت دقیقی به دست می آورد.

بازی فایده ای فراوانی برای کدک دارد و این مرحله (خردسالی) و مرحله ی بعد، از نیازهای ضروری او شمرده می شود.

رسول بزرگوار اسلام (ص) فرمودند: عرامة الصبی فی صغره زیادة فی عقله فی کبره "بازیگوشی کودک در کودکی نشان فزونی عقل او در بزرگ سالی است."

کودک از راه بازی روش های تسلز بر خود، کمک به دیگران و اعتماد به نفس را فرا میگیرد. بازی ها مایه ی شادی و سرور روحی کودک می شوند و استعدادها و توانایی او را برای ابداع و نوآوری باور می سازند.

بنابراین بازی نیازی ضروری برای کودک است و ما نمی توانیم کودکی را تصور کنیم یا ببینیم که بازی نمی کند؛ حتی پیامبران و شایستگان دیگر نیز از مرحله ی بازی گذر کرده اند؛ اگرچه چگونگی و شیوه های بازی آنان و دیگران تفاوت دارد. از این روی، در روایت ها بر اشباع نیاز به بازی تأکید شده است.

1394/10/12
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :