به دخت

 
آقای محترم!خانم گرامی! با شما هستم...

توصیه های حاج اقا قرائتی به زوج های جوان:

 

 

 

 

خانم محترم !

به شوهرت افتخار کن !

کسي را با او مقايسه نکن!

اقتدار و غرور او را نشکن!

زيبايي او را در عقل او جستجو کن!

قناعت پيشه باش !

زيباييت را به رخ ديگران نکش!

ناز کن اما متکبر نباش !

دلبري و فريبايي و طنازي پيشه کن !

احساسات زيبايت را با انديشه اي متين همراه کن !

لجبازي نکن که از چشم شوهرت مي افتي !

تمکين کن تا تاج سرش باشي !

پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه !

زيبايي با سادگي و بي آلايشي براي تو آرامش بخش تر خواهد بود !

هوس بازي نکن ولي زيبا دوست باش!

اگر آشپزي را خوب نمي دوني حتما ياد بگير!

قبل از رانندگي سازندگي را بياموز!

هيچگاه بدون آرايش مقابل شوهرت نشين !

دهانت را مسواک وخوشبو کن!

بدنت هيچ وقت بوي عرق نده !

لباست بوي غذا ندهد !

موقع آشپزي از پيش بند استفاده کن !

قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پيش از او بيدار شو !

موي تو يکي از دو زيبايي توست ، ازش مراقبت کن!

لبخند قشنگت را در هيچ شرايطي با اخم معاوضه نکن !

توي رنج هات معناهاي زيبا پيدا کن !

اگه شوهرت گفت : کسي غير از من با تو ازدواج نمي کرد ! بگو : پس خيلي بايد از تو ممنون باشم

اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار مي کنم!

اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غير از تو کسي رو ندارم!

اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمياد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !

اگه عصباني شد ! بگو : منو ببخش !

گاهي براي مادرشوهرت هديه بخر !

در خواست هاتو با ناز و دلبري برآورده کن!

زورگو نباش !

سختي کار شوهرت را درک کن!

او را در مردم داري کمک کن!

وقتي وارد خونه مي شه , به پيشوازش برو ! دستشو بگير ! بِزار روي صورتت!

هيچ وقت بهش نگو : تو بي عرضه اي !

لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه!

وقتي غذا رو سر سفره مي ذاري به او بگو : نمي دونم خوشت مياد يا نه ؟ !

لحظه به لحظه از خداوند کمک بگير !

 

آقاي عزيز!

به همسرت بگو : دوستت دارم!

واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن .

همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكنی

كاري كن كه به تو ايمان بياره ؛

تو بايد تكيه گاه خوبي براش باشی

از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت ؛

زيبايي همسرت را ستايش كن ؛

كارهايي كه از توانش بيرونه , به او واگذار نکن

او گل خوشبوي بهاري است ، پژمرده اش نكن ؛

انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ؛

با بحث و جدل او را خسته نكن ؛

نسبت به همسرت هميشه وفادار باش

اقتدار و صلابت را جايگزين خشونت كن

همدردي و همدلي او را آرام مي كنه؛

قبل از انتقاد ازش تعريف كن ؛

سربسرش نگذار

اگه به او احترام بذاري , به زندگي اميدوار مي شه ؛

اگه آزارش بِدي , از تو متنفر مي شه؛

از دست پختش تعريف كن ؛

نيش او نوشه ، ناراحت نشو ؛

دل او را نشکن ؛

مسخره اش نکن ؛

حسادت او را با تحقير برنيانگيز ؛

انگشتان ظريف و صداي نازکش مي گويند : " با من ستيز مکن "

هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهرباني مطمئنش کن ؛

اگه گفت : « به اندازه دنيا دوستت دارم »؛

اگه گفت : تو منو دوست نداري ؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بلافاصله به او بگو : عوضش من خيلي خوشبختم که با تو ازدواج کردم ؛

اگه گفت : دلم گرفته تو اين خونه ؛ بگو : در اولين فرصت روي دوشم سوارت مي کنم تو آسمونا مي گردونمت ؛

اگه گفت : تو خيلي بدي ! بگو : عوضش تو خيلي خوبي ؛

اگه ناز کرد ! نازشو به قيمت گرون بخر ؛

اگه گريه کرد ، خيلي دسپاچه نشو فقط نوازشش کن ؛

اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم بگو : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ازت متشکرم ؛

اگه اخم کرد ؛ بهش بگو : اخم نکن , زشت مي شي ؛

اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه ؛

اگه از مادر و خواهرت شکايت کرد ، فقط شنونده خوبي باش ؛

اگه گفت : من خواستگاراي زيادي داشتم ؛ با لبخند بگو : پس من خيلي آدم خوش شانسي هستم ؛که تو رو به چنگ آوردم ؛

اگه گفت : تو زشتي ؛ بگو عوضش تو خوشگلي ؛

اگه بازم گفت : زشتي ؛ بهش بگو : زيبايي مرد در عقل اونه ؛

اگه گفت : طلاق مي خوام ؛ حتما به مشاور مراجعه کن ؛

 1394/9/25
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :