به دخت

 
یک جرعه زندگی/ به دنبال شاهد مباش

صدقه ذخیره و امانت تـو نزد خداوند است که البته نیاز به شاهد ندارد

 
پس سعی کن آنچه نزد خدا امانت می‌گذاری مخفیانه و بدون اطلاع دیگران باشد؛ فقط بین تو و خدا، حتی چشم‌ و گوش‌ هایت را شاهدکار خود قرار نده. 
و تو باید به امانـت بدون شاهد بیشتر مطمئن باشی، نه اینکه فکر کنی اگر شاهدی نباشد او امانت ترا به تو بر نمی‌گرداند.
و دیگر اینکه وقتی چیزی به کسی می‌بخشی و به نیازمندی صدقه می‌دهی، بی منت باشد؛ اگر انفاق تو همراه با منت باشد یعنی هدفی غیر از سعادت خود داری و زیرا اگر صدقه را برای پس انداز آخرت خود بخواهی، هرگز بر کسی منت نمی‌گذاری.»ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :