به دخت

 
شرافت زن اقتضا می کند که :

هنگامی که از خانه بیرون می رود متین و سنگین و باوقار باشد

؛در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ گونه عمدی که باعث تحریک شود به کار نبرد ...

زباندار لباس نپوشد ...

 

زباندار راه نرود ...

زباندار و معنی دار به صدای خود آهنگ ندهد ...

استاد شهید مرتضی مطهری

1392/12/24نظرات ارسال شده
لعیا
چهارشنبه 11 تیر 1393


واقعا حرف آقای مهطری متین و کاملا صحیح است و ایشالا همه عمل کنن


14
0

ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :