به دخت

 
هفت سال اول يعني...

جلسه پنجم سخنراني تربيت فرزند

35 دقيقه

موضوعات مطرح شده در اين فايل صوتي:

1- ادامه نكات مهم دهگانه تربيتي جلسه چهارم

2- اهميت و تاثير تربيت صحيح هفت سال اول، بر رفتارهاي بزرگسالي

3- نكات بسيار مهم تربيتي هفت سال اول زندگي كودك بايدها و نبايدها

4- 10پيامد مثبت و مهم اشباع كودكان از محبت

5- 10پيامد منفي عدم اشباع كودكان از محبت

6- بايدها و نبايدهاي محبت كردن به كودكان

7- مصاديق ابراز محبت به كودك (10 راهكار)

8- سه نكته مهم در مورد تربيت هفت سال اول كودك

9- رعايت سه نكته مهم در مورد آموزش دادن به كودك در هفت سال اول

 

Loading the player...

دانلود

 

1392/10/15

مطالب مرتبط:

جلسه چهارم سخنراني تربيت فرزند

چه كنم تا فرزندم گناه نكند؟

تربيت فرزند قبل از بارداري يا بعد از آن ؟

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی كودكي، زندگي كودك،‌محبت به كودك،‌تربيت ، آموزش،‌بانونت ,


نام شما : ایمیل دوست شما :