به دخت

 
احكام نذر(3)

مواردي كه نذراعتبارشرعي ندارد:
اگر نذر كند به زيارت يكى از امامان معصوم(عليه السلام) مثلا به زيارت حضرت امام حسين(عليه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگرى برود، كافى نيست. و اگر بر اثر عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست..

كسى كه نذر كرده زيارت برود ولى غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده باشد، لازم نيست آنها را بجاآورد.
هرگاه نذر كند اگر بيمار او خوب شود يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پيش از نذر كردن، بيمار خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل به نذر لازم نيست.
اگر پدر يا مادر نذر كند دختر خود را، به سيّد شوهر دهد، بعد از آنكه دختر به سنّ تكليف رسيد، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبارى ندارد.

احكام نذر براي مكان هاي شريف:
اگر براى حرم يكى از امامان معصوم(عليه السلام) يا امام زادگان، چيزى نذر كند، بايد آن را در تعمير، روشنايى، فرش حرم و مانند آن مصرف كند، يا به زائران و يا خادمان حرم بدهد.
اگر براى خود امام(عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده، بايد براى همان مصرف كند و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام(عليه السلام) نمايد و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كند.

صاحب سود جنس نذرشده:
گوسفندى كه براى صدقه يا براى يكى از امامان(عليه السلام) نذر كرده اند، اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچّه بياورد، مال كسى است كه نذر كرده، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مى شود جزو نذر است.

 

1392/8/25
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی بانونت ,


نام شما : ایمیل دوست شما :