به دخت

 
جهیزیه و نحوه‌ی استرداد آن

قانون، هیچ الزامی برای دختر جهت تهیه و تدارک جهیزیه و انتقال آن به خانه همسر خود ندارد. الزام به تهیه‌ی جهیزیه امری عرفی تلقی می‌گردد. قانونگذار صرفاً در مقام اعلام صلاحیت دادگاه خانواده اشاره به جهیزیه نموده است و در واقع فراهم نمودن اثاث منزل را بر عهده‌ی مرد قرار داده است. وسایلی که تحت عنوان جهیزیه توسط دختر به خانه‌ی شوهر برده می‌شود، صرفاً امانتی است که اجازه‌ی استفاده از آن به مرد داده شده و هر زمان که زوجه (زن) اراده نماید می‌تواند نسبت به استرداد آن اقدام کند و چنانچه زوج عمداً نسبت به آن تعدّی و تفریط نموده و یا به تخریب آن اقدام نماید مکلف است که مابه‌ازای آن را فراهم و به زوجه تقدیم کند.

 دادگاه صالح رسیدگی به خواسته‌ی استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده می‌باشد و نحوه مطالبه آن با تنظیم دادخواست صورت می‌گیرد. به طور معمول، در عرف، هنگام تحویل جهیزیه صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین به ویژه شوهر می‌رسد که این امر در سهل نمودن استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می‌یابد. با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبهه‌ای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاه‌ها می‌گردد. در صورتی که لیست اموال موجود نباشد زوجه که خواهان جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی به منزل زوج برده است، به دادگاه ارائه نماید. از جمله‌ی این دلایل شهادت شهود است که مسلماً شهود به جزئیات وسایل اطلاع دقیق ندارند. دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست اموال و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه ادای شهادت نمایند. در این صورت دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌نماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده‌اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌دارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.نظرات ارسال شده
Alejandra
دوشنبه 20 آذر 1391


That's really tihnking at an impressive level


1
0
Barry
یکشنبه 19 آذر 1391


That insight's just what I've been loonkig for. Thanks!


0
0
Dell
یکشنبه 19 آذر 1391


Hey, that's pwoerufl. Thanks for the news.


1
0

ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :