به دخت

 
دستور قنوت

بنابر احتیاط واجب در قنوت باید دستها را بالا آورده و هر ذکر و دعایی که می خواهد بخواند.
چند نکته
1. دعا به هر زبانی باشد در قنوت اشکالی ندارد.
2.برای شخص خاص می توان در نماز دعا کرد و حتی می توان نام شخص را برد.
3.نفرین کردن بر دشمن در قنوت جایز است و حتی نام بردن او هم جایز است به شرطی که نفرین بی جهت نباشد.
4.دعا کردن برای یک شئ حرام در قنوت جایز نیست.
منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :