به دخت

 
تکلیف هدایا در صورت بهم خوردن نامزدی

سوال: دختری جوان هستم که 2 ماه از نامزدی من با پسری می‌گذرد اما در این مدت به این نتیجه رسیده‌ام که ما مناسب یکدیگر نیستیم. حال طرف مقابل ادعا می‌کند باید تمام هدایا و خسارات وی را تا آخرین ریال پرداخت نماییم. آیا خواسته‌ی وی قانونی است و ما مجبور به پرداخت خسارت و بازگرداندن هدایا هستیم؟

پاسخ: طبق قانون مدنی، طرفین در صورت برهم خوردن وصلت می‌توانند هدایایی که به یکدیگر و یا به اعضای خانواده داده‌اند را مطالبه نمایند. این هدایا به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول هدایای مصرف‌شدنی است مانند گل یا شیرینی و میوه که به طور طبیعی بخشیده می‌شود و تلف آن ضمانتی را ایجاد نمی‌کند، یعنی نیازی به پرداخت قیمت آن نیست.

 اما دسته دوم هدایایی است که برحسب عادت، نگهداری می‌شود مانند طلا، لباس و ... که باید به طرف بازگردانده شود. حلقه‌ی نامزدی نیز اهمیت ویژه‌ای داشته و تلف همراه با تقصیر آن ضمان‌آور است. بنابراین شما مکلف به بازگرداندن این نوع از هدایا هستید و در صورت تلف همراه با تقصیر باید قیمت آن را پرداخت نمایید. (ماده 1037 قانون مدنی)

اما در مورد خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی می‌توان طبق اصل 40 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی «هر کس بدون مجوز قانونی، عملاً یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

پاسخ داد پرداخت کلیه خسارات، اعم از مادی و معنوی در هر حالت (عمد یا سهو) پیش‌بینی شده در نتیجه طرف مقابل می‌تواند جبران خسارت وارده را که ناشی از برهم خوردن نامزدی می‌باشد را مطالبه نماید. باید در نظر داشت جبران خسارات فقط در صورت برهم خوردن عادی نامزدی آن هم با دلایل موجه امکان‌پذیر است و در صورت فوت هر یک از طرفین، و تلف هدایای مربوطه، قیمت قابل مطالبه نخواهد بود.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :