به دخت

 
شروط ضمن عقد نکاح

شروطی که زوجین در حین عقد نکاح، امضا می‌کنند چه تأثیری دارد؟

پاسخ: زوجین در هنگام عقد نکاح، با امضای خود در موارد ذکر شده در عقدنامه، تعهداتی را می‌پذیرند که آثار حقوقی زیادی را ایجاد می‌نماید. سردفترهای ازدواج مکلفند شرایط مزبور را به تفکیک به طرفین عقد تفهیم کنند که عملاً این اتفاق نمی‌افتد و نتیجه این می‌شود که زوجینی که از شور و شوق ازدواج به سرعت اقدام به امضای شروط می‌نمایند و بعدها در پی بروز مشکل و اقدام قانونی با اتکا به این شروط امضا شده، متوجه مسؤولیت خود می‌گردند و گاهی جهل خود را برای فرار از قانون بهانه می‌سازند. پس مطالعه دقیق این شروط اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

الف) «زوج ضمن عقد (عقد نکاح / خارج لازم) شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

 

در صورت امضای این شرط از سوی زوج، این موضوع که به «تنصیف در دارایی‌های مشترک» شهرت دارد، در صورتی که طلاق از سوی زوج درخواست شده باشد و زوجه نیز در انجام وظایف زناشویی خود (تمکین عام و خاص) کوتاهی نکرده باشد، با تقدیم دادخواست از سوی زوجه مطلقه، قابل مطالبه خواهد بود.

 

ب) «ضمن (عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.»

 

بنابراین، در صورت تحقق شروط ذیل، زوجه می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و تخلف زوج از شروط قید شده در عقدنامه را اثبات کند و با حکم دادگاه به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در این صورت از سوی زوج وکیل است که اصالتاً (شخص خود) و یا وکالتاً (با انتخاب وکیل و تفویض وکالت به وی) خود را مطلقه سازد.

 

1. «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین، در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.» 

 2.   «سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.»

3.«ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج (بیماری خطرناک و غیر قابل درمان) به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.»

4.«جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح، شرعاً ممکن نباشد.»

5.«عدم رعایت دستور دادگاه در مورد دفع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»

6.«محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.»

7.«ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.» از جمله اعتیادی که منجر به بی‌کاری زوج، فروش اثاثیه و اسباب منزل و وارد نمودن ضرر و زیان به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

8.«زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا این که زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»

9.«محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد، تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.» نظیر اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10.«در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.»

11.«در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.»

12.«زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»

 

با محقق شدن هر یک از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد، با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حکم، نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خود را مطلقه سازد.

علاوه بر این، طبق ماده 1119 قانون مدنی، زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر، هرگونه شرط دیگری را که منطبق با قانون باشد در عقدنامه درج کنند مانند حق اشتغال، تعیین محل سکونت، شرط تضمین پرداخت مهریه از سوی خانواده زوج و ... .

شرط وکالت در طلاق هم از جمله این شروط است؛ مانند این که در عقد نکاح شرط وکالت برای زن شود که هرگاه بخواهد خود را وکالتاً طلاق دهد. در این صورت، زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود می‌باشد که هر زمان بخواهد و یا پس از تحقق امر یعنی در خارج و اثبات آن در دادگاه از طرف شوهر خود را مطلقه سازد.نظرات ارسال شده
Dhiraj
یکشنبه 19 آذر 1391


Surprisingly well-written and inofmratvie for a free online article.


3
1

ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :