به دخت

 
حق فسخ بدلیل صرع

سؤال: اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن، بیماری صرع دارد، آیا می‌تواند عقد را بهم بزند؟

پاسخ: بیماری صرع و مواردی نظیر بیماری دیابت و یا حتی ایدز، در قانون مدنی ما به عنوان موارد فسخ نکاح پیش‌بینی نشده که این موضوع قابل تأمل است. هرچند عیوب زن در مواردی که مطابق قانون مدنی از موجبات فسخ برای مرد است، در صورتی قابلیت فسخ را خواهد داشت که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مرد نسبت به بیماری‌هایی که پس از عقد برای همسرش حادث می‌‌شود، حق فسخ نخواهد داشت. (م 1124 قانون مدنی)

 

 

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :