به دخت

 
شهادت زنان

سؤال: چرا شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود و در موارد نادر نیز شهادت دو مرد در مقابل چهار زن قرار می‌‌گیرد؟ آیا این تبعیض و دلیل نقص زنان از دیدگاه اسلام نیست؟

پاسخ: در اسلام شهادت زن، همچون شهادت مرد به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در برخی موارد فقط گواهی زن پذیرفته شده و گاهی نیز فقط شهادت مردان. در بسیاری موارد نیز شهادت هر یک، به تنهایی یا با هم قبول می‌شود و در موارد خاصی گواهی دو زن، برابر شهادت یک مرد است. بنابراین، این گونه نیست که شهادت زنان در هیچ شرایطی پذیرفته نشود.

شهادت و اظهار آگاهی از یک واقعه و چگونگی آن زمانی می‌تواند منشأ حکم قضایی قرار گیرد که از حداکثر اعتبار و اعتمادپذیری برخوردار باشد. میزان اعتبار قول شاهد با روان‌شناسی او رابطه تنگاتنگی دارد. مسأله دیگر آن است که ساخت روانی زن همچون ساخت جسمی‌اش با مرد تفاوت‌هایی دارد. بر اساس تحقیقات روان‌شناسان تجربی اعتماد به نفس در مردان بیش از زنان است.

مردان عمدتاً اهداف بلندمدت در نظر گرفته و بر اساس آن تلاش می‌کنند اما زنان اهداف کوچک و کوتاه‌مدت را ملاک عمل قرار می‌دهند. این ویژگی در شهادت نقش مهمی را ایفا می‌کند. کسی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار است در اثبات یا رد یک موضوع بیشتر تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار گرفته و دچار شک و تردید می‌شود.

در زمینه عواطف و احساسات نیز، زنان نیروی درونی و عاطفی‌شان ملاک عمل می‌باشد برخلاف مردان که اهداف دنیای بیرون اهمیت ویژه‌ای برای آنها دارد. کسی که توجه و تمرکز انرژی روانی‌اش معطوف به دنیای درون است کمتر به عوامل بیرونی تمرکز دارد. هیجانی‌تر بودن زنان از مردان سبب کاهش دقت و عمق می‌گردد.

این ابعاد روان‌شناسانه در پی تحقیر زن نیست بلکه بنابر زن بودن و پذیرش نقش مادری، وجود این خصایص ضروری است. باید پذیرفت شهادت امری مخاطره‌آمیز است که اسلام با محدود کردن آن برای زنان، در پی برداشتن مسؤولیت از دوش آنها بوده است.

باید توجه داشت اگر قبول شهادت مرد و عدم پذیرش آن از زن در برخی موارد دلیل بر نقصان یا تبعیض باشد باید گفت در مواردی که فقط شهادت زنان پذیرفته می‌شود و شهادت مردان اعتباری ندارد این تبعیض رخ داده است. در حالی که هیچ کدام دلیل بر فضیلت و نقصان نیست و صرفاً برای بیان حقایق و روشن شدن آن‌ها است.

برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد، در اموری مانند قتل و زنا کاملاً متناسب با روان‌شناسی زن است، زیرا زن نسبت به مرد بسیار باحیاتر بوده و به جهت حجب و حیای شدید در برخورد با صحنه‌هایی چون زنا معمولاً رو برمی‌گرداند و خیره نمی‌شود. برخلاف مرد که حساسیت و تجسّس در او تحریک می‌شود. شیوه مواجهه زن با چنین منظره‌هایی نقصی برای او نیست؛ ولی به طور طبیعی امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگی عمل در او بیشتر است. در نتیجه با افزوده شدن تعداد شاهد، از احتمال خطا کاسته می‌شود.

همچنین زن عاطفی‌تر بوده و مرد نسبت به او روحیه خشن‌تری دارد. اثر طبیعی این ویژگی آن است که زن در برخورد با صحنه‌های دل‌آزار چون قتل، به شدت متأثر می‌شود و از دقت در صحنه خودداری می‌کند، از همین رو ممکن است به درستی قاتل و چگونگی قتل را نشناسد و شهادت وی از دقت کمتری برخوردار باشد و با ضمیمه شدن شاهد دیگر احتمال خطا کاهش می‌یابد.

 نظرات ارسال شده
خسروی
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393


باسلام و خسته نباشید امیدواریم احکام اسلام را در همه زمینه ها رعایت ودیگر مشکل پیش نخواهد امد ممنون


0
0

ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :