به دخت

 
اجازه ازدواج دخترشاغل

سؤال: دختری 31 ساله هستم که درآمد خوبی دارم و به طور مستقل از پدر و مادرم زندگی می‌کنم، آیا برای ازدواج نیاز به اجازه پدرم دارم؟

پاسخ: ماده 1043 قانون مدنی بیان می‌دارد: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و قهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

 

بر اساس این ماده اجازه پدر در ازدواج دختر حق مطلق نمی‌باشد و قانون در جایی که پدر یا جد پدری مانع از ازدواج دختر می‌گردند این حق را به دختر داده تا با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با او را دارد برای ازدواج اقدام نماید. بنابراین درآمد مستقل یا مسکن جدا دلیل سقوط اجازه‌ی پدر نمی‌شود و شما تنها در صورتی که پدرتان با ازدواج شما مخالفت می‌نماید حق مراجعه به دادگاه را دارید و در غیر این صورت برای ازدواج اجازه‌ی پدر حتی برای شما که جداگانه زندگی می‌کنید الزامی است. 

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :