به دخت

 
نفقه‌ی فرزند پس از طلاق

سؤال: پس از وقوع طلاق بین من و همسرم، حضانت طفل به من داده شد اما همسرم از پرداخت نفقه‌ی دخترمان خودداری می‌نماید، آیا به دلیل حضانت طفل توسط من، پدر او هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ پرداخت نفقه بر عهده‌ی کیست؟

پاسخ: نفقه کودک بر عهده‌ی پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم قدرت او به دادن نفقه، بر عهده‌ی اجداد پدری است. و در صورت نبودن پدر یا اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ی مادر است و همین طور اقربای مادر و جدات به ترتیب نزدیک یا دور بودن (ماده 1199 قانون مدنی) بنابراین با وجود پدر و توانایی وی پرداخت نفقه توسط او الزامی است و نمی‌تواند از آن خودداری نماید. به این نکته نیز باید توجه کرد که شما فقط نفقه‌ی حال را می‌توانید بگیرید و نفقه‌ی زمان گذشته‌ی طفل امکان‌پذیر نمی‌باشد. 

 
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :