به دخت

 
قتل زن توسط مرد و مجازات آن

قتل زن توسط مرد از دو منظر قتل عمد و غیرعمد قابل بررسی است. در خصوص قتل غیرعمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق قانون، مجازات قانونی او 6 ماه تا سه سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد.

 

اما از حیث دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یعنی در مثال بالا دیه‌ای که راننده مقصر باید به اولیای دم زن بدهد نصف دیه کامل یک مرد است، بنابراین در این حالت راننده‌ی مقصر باید معادل بهای 50 نفر شتر به اولیای دم زن بپردازد. دیه زن و مرد تا هنگامی که مقدار دیه به یک‌سوم دیه کامل برسد مساوی است و چنانچه یک‌سوم و یا بیش از یک‌سوم دیه باشد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.

 

هم‌چنین اگر قتل زن در یکی از ماه‌های حرام (رجب- ذیقعده- ذیحجه- محرم) صورت گیرد، یک‌سوم به نوع دیه انتخاب شده افزوده می‌شود. در مورد قتل عمد، اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص می‌شود اما اولیای دم زن قبل از قصاص باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت. فرد محکوم به قصاص (مرد) تا زمانی که ورثه زن مقتول دیه او را بپردازند در بازداشت می‌ماند.

 

اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت می‌فرستند تا قرار مناسب صادر شود. باید توجه داشت مرد مسلمان به خاطر قتل مرد یا زن غیرمسلمان قصاص نمی‌شود ولی برابر قانون هرگاه کسی مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه عمل او نظم جامعه را بهم بزند دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد کرد.


 

در مورد قصاص عفو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضوی یا جرمی که به زن وارد می‌کند

به قصاص عضو مانند آن محکوم خواهد شد

البته اگر دیه عضوی که ناقص شده یک‌سوم یا بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد زن هنگامی می‌تواند

قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد پرداخت کند.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :