به دخت

 
پوشش در نماز

نماز و نا محرم
• اگر در اتاق، مرد نا محرم باشد؛ آیا پو شاندن روی پا هنگام نماز واجب است؟
همه مراجع ( به جز تبریزی و مکارم شیرازی): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند. آیه الله مکارم شیرازی : خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند.
آیة الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است ولی پوشاندن روی پا تا مچ بنابر احتیاط واجب است.
تبصره: لازم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛بلکه اگر به وسیله چادر و مانند آن نیز پوشانده شود کافی است.

نماز با چادر بدن نما
• آیا نماز خواندن با چادر بدن نما، صحیح است ؟
همه مراجع: اگر چادر نازک و بدن نما باشد، نماز باطل است؛ مگر آنکه زیر چادر، پوشش کامل داشته باشد.

نماز با مانتو
• نماز خواندن با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟
همه مراجع : اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نماز گزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد؛ هرچند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز، آسان تر و بهتر است .
تبصره: مقدار واجب پوشش برای زن، در حال نماز پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به جز صورت ( به مقدار ی که در وضو شسته می شود ) و دست ها تا موچ و پاها تا مچ است؛ اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.
• نماز خواندن زن با بلوز و شلوار چه حکمی دارد ؟
همه مراجع: اگر جاهایی از بدن که باید پوشیده شود، بپوشاند اشکال ندارد.
• آیا پوشاندن برجستگی های بدن هنگام نماز در برابر نامحرم واجب است؟ اگر نپوشاند؛ آیا نمازش باطل می شود؟
همه مراجع : اگر باعث جلب توجه مرد نا محرم شود، باید بپوشاند و اگر نپوشاند ،گناه کرده است؛ ولی نماز او صحیح است.
زیور آلات و نماز
• زنی که آرایش کرده و زیور آلات دارد؛ آیا باید در هنگام نماز چهره خود را بپوشاند؟
همه مراجع: اگر مرد نا محرم او را نمی بیند پوشاندن چهره آرایش کرده و زیورآلات در نماز واجب نیست.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :